CSRD

Er jeres virksomhed omfattet af det nye EU direktiv og i så fald, er I påbegyndt arbejdet i forhold til at overholde de nye krav, der foreskriver, at der fremadrettet skal rapporteres omkring Miljøforhold, Sociale forhold og Governance?


Hvis ikke, så er I langt fra de eneste, som står i startfasen og skal til at danne jer et overblik. 


Har I brug for hjælp til at komme godt fra start, så står vi klar til at hjælpe jer, så I ved, hvordan I skal rapportere omkring de nye tiltag. 

Hos Kildahl Consult løser vi både små og store opgaver efter jeres behov og har I brug for det, træder vi også ind i jeres virksomhed som projektleder for at få implementeret og forankret CSRD hos jer.


Vi skaber overblik, opsætter kontroller og rapporterer til ledelsen, så I til enhver tid kan drive jeres forretning med ro i maven og fokus på jeres kerneopgaver.

CSRD

CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive og er det nye direktiv om bæredygtighedssrapportering. Direktivet blev vedtaget den 28. november 2022 og forpligter store og børsnoterede SMV'er, der er omfattet af regnskabsloven, samt visse finansielle virksomheder til at rapportere om og offentliggøre deres arbejde med bæredygtighed efter obligatoriske standarter fastsat af EU. 


Det forventes at store virksomheder af interesse for offentligheden med mere end 500 ansatte, skal rapportere efter CSRD for regnskabåret, der starter i 2024 og at øvrige store virksomheder, hvilket vil sige virksomheder som i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to ud af tre kriterier, skal starte deres rapportering fra 2025.


Kriterier:

  • Balancesum over 156 mio.
  • Nettoomsætning over 313 mio.
  • 250 eller flere ansatte


Børsnoterede SMV'er er omfattet fra regnskabsåret, der starter i 2026, men kan dog undlade at rapportere frem til 2028. 

Virksomhederne skal rapportere om miljø, herunder klima, sociale forhold og virksomhedsledelse. 

Rapporteringen skal foregå i årsrapporten og forsynes med en revisorerklæring. 

Har I brug for et overblik?

Book din CSRD-konsulent lige her og få mere tid til jeres kerneopgaver